top of page

סרט אינטראקטיבי הינו מוצר שיווקי הכרחי,  בעל ערך שיווקי שובר שווין בו הצופה עובר תהליך של בחירת החלטות ואינו משאיר אותו פאסיבי, הסרט מעביר את המידע הרלוונטי לצופה ובמקביל מעביר מידע ל משווק על החלטות הלקוח הפוטנציאלי, בסרט ניתן לייצר מספר נקודות הרשמה בזמנים שונים ולהסיק מידע על תהליך קבלת החלטות של הלקוח ובכך  למקד את השיווק והדיוור הרלוונטי על פי מידע מוקדם שנצבר בעת שהלקוח צפה בסרט 

bottom of page